Trädgård

Grästäckta ytor, buskage, häckar, fruktträd, rabatter och trädgårdsland är vackra inslag både i privata trädgårdar och i parker och andra publika ytor. Nackdelen är att underhåll både kräver engagemang, tid, ork och kunskap. Våra kunder är allt från fastighetsbolag som köper löpande underhåll till privatpersoner som inte vill eller orkar sköta gräsklippning, ogräsrensning etc. själva.

Självklart utför vi även vår- respektive höststädning av trädgården med lövräfsning, beskärning av fruktträd och klippning av häckar och buskage. Vi tillhandahåller även bortforsling av ris.

En nyhet är också anläggning av trädgård eller återställande av trädgård efter en dränering eller annat anläggningsarbete som lämnat Din tomt i ett tråkigt skick. Se även våra gräv- och anläggningstjänster som gör att vi kan hjälpa Er med en helhetslösning från grävarbete till en återställd prunkande trädgård.

Till vintersäsongen är det många som behöver hjälp med skottning och halkbekämpning av ytor där fastighetsägare ansvarar, isiga trappor och uppfarter, vi hjälper gärna till på både större och små ytor.

Självklart erbjuder vi möjlighet till RUT- och ROT-avdrag i enlighet med gällande skatteregler.

 

Exempel på vad Vi kan hjälpa Dig med: